Stemme ERP system


Fakturamodul

 • Fakturering via elektronisk fakturering, PDF direkte til valgte kundes email eller alm. post.
 • Grafisk visning af statistikker.
 • Visning af salg pr. dag, uge, måned, faktureret og total.
 • Multi fakturering.
 • Visning af tidligere salg på ordrekort.
 • Visning af statistik direkte på kundekort.
 • Styring af sager og sagsgrupper for den enkelte kunde.
 • Printervalg.
 • Statistik for både salg & køb med grafiske visninger.

Regnskabsmodul

 • Fuldt integereret finanssystem.
 • Elektroniske bilag.
 • Direkte overførsel af data til revisor ved årsafslutning (incl. bilag).
 • Budgetlægning.
 • Printervalg.
 • Mulighed for oprettelse af macroer i kassekladde.
 • Kontokort med visning af ikke bogførte bilag.
 • Udskrifter med visning af ikke bogførte bilag.
 • Uendeligt antal kassekladder, med mulighed for navngivning.
 • Naviger på kryds og tværs igennem programmet sådan at du altid får den ønskede information, hurtigt og enkelt.
 • Etc. etc.

Programmet er udviklet som en lokal flerbruger løsning i MS-Access.

Bestil Stemme data's ERP system