Marinaen.

Styr på lystbådehavnen!

Oversigter med bl.a. medlemmer, pladser og både.

Marinasystemet tager sigte på at lette håndteringen af pladserne og medlemmerne i havnen. Bl.a. med oversigter over ledige pladser, pladsdubletter, ventelister, plads, bådstørrelser og typer. Fakturering af pladsleje etc. foregår internt i programmet. Havnen håndterer både den praktiske og den økonomiske del. Der er ingen begrænsninger i programmet. Stamoplyninger, som plads-, medlems- og adressekotegorier findes i oprettet programmet ved levering.

Marinaen er godkendt til kommunernes debitorsystem, jfr. Snitfladespecifikation GE550010Q.

Mange og overskuelige udskrifter fx.:

  • Pladsoplysninger med driftsbidrag.
  • Ledige pladser.
  • Pladsoversigt.
  • Bådoplysninger med areal.
  • Medlemsoversigter.
  • Plads-/Bådoplysninger.
  • El-måler regnskab.
  • Automatisk placering af både på ledige pladser.
  • Håndtering af bådstativer.
  • Fakturering af faste og variable omkostninger til medlemmer via kommunernes debitorsystem eller direkte.
Marinaen kan samarbejde med Stemme data's finansprogram, hvis dette skulle være ønskeligt. Man har dog ikke direkte adgang til regnskabsprogrammet fra marinasystemet. Benytter man InCharge regnskabssystemet, er det også muligt, at benytte vort detailsystem dersom man i havnen har salg af alm. varer som fx. bådeudstyr, proviant, etc.

Priser - Licens:

1 Bruger: 19.996,00
Ekstralicens: 3.496,00
Opdateringsabb./Hotline årligt: 2.496,00
(Alle priser er excl. moms)
Bestil Marinaen